מאמרים

הבשורות של הברית החדשה
לחץ אם אהבת
604 צפיות

הבשורות של הברית החדשה

עבור המאמינים בישוע המשיח, ספר התנ"ך והברית החדשה מהווה את הבסיס לתפישת עולמם. ספר הברית החדשה אינו מהווה תחליף לתנ"ך, כי משלים אותו, הבסיס של כל חיבורי הברית החדשה הוא התנ"ך, בברית החדשה מצויים מאות ציטוטים ומראי מקום מהתנ"ך.

 

היסטוריית הבריתות בתנ"ך

אלוהים כרת מספר בריתות. הברית הראשונה שאנו רואים בתנ"ך שאלוהים כרת הייתה עם נוח(בראשית ט') כאשר הוא ייצא מהתיבה ביחד עם אשתו ובניו ונשותיהם. כל ברית כוללת בתוכה מספר אלמנטים – כשחותם של כל ברית הוא דם. נוח הקריב בברית זו, חיות טהורות לפני אלוהים, אלוהים נותן הבטחה כי הוא לא ישמיד את המין האנושי, ולא יביא עוד מבול על הארץ, ואומר לנוח – לפרות ולרבות, מתיר לאכול את כל החיות העופות והדגים כפי שהם אוכלים את הפירות והירקות שמוציאה האדמה. ואוסר על האדם לאכול דם, ולא לרצוח או לפגוע באף אדם אחר. ואות הברית בין אלוהים למין האנושי הוא הקשת בענן שהופיע לראשונה בכריתת הברית.

 

לאחר מכן אנו רואים כי אלוהים כורת ברית עם אברהם, ברית זו הנקראת הברית בין הבתרים(בראשית ט"ו), אברהם מבתר שלושה עגלים, שלוש עיזים, ושלושה איילים, ואלוהים עבר בין הבתרים בתנור עשן ובלפיד אש. אלוהים מבטיח לאברהם כי ייוולד לו בן משרה, וצאצאיו יהיו עבדים במשך כארבע מאות שנה, אך הוא האלוהים יציל אותם ויביא אותם אל הארץ שאלוהים הבטיח לאברהם, מנהר הנילוס ועד פרת. כמו כן, אלוהים נותן את ברית המילה, לאברהם – ברית שתייחד את כל צאצאיו של אברהם, ושבברית זו, הם נכנסים לכל הבטחותיו וברכותיו של אלוהים לאברהם.

 

הברית שאלוהים כרת עם אברהם שונה מברית נוח, אך אינה מבטלת אותה.

לאחר שאלוהים מוציא את עם ישראל ממצרים, ומביא אותם למדבר סיני, הוא כורת ברית בינו לבין עם ישראל בתיווכו של משה. גם כאן הברית נכרתת בדם. (שמות כ"ד).

 

משה כותב את כל דברי התורה, ומקריא בפני כל העם אשר אומרים "כל אשר דיבר יהוה נעשה ונשמע".

משה מקריב פרים על המזבח, חצי מכמות הדם משה זורק על המזבח, וחצי מכמות הדם הוא זרק על עם ישראל באמרו "הנה דם הברית אשר כרת יהוה עמכם, על כל הדברים האלה", ומיד לאחר מכן הוא עולה ביחד עם אהרון נדב אביהוא ושבעים מזקני ישראל, אל ההר, הם רואים את אלוהי ישראל ואוכלים ושותים אתו.

 

ברית סיני, שונה מהברית שנכרתה עם אברהם ועם נוח, אך לא מבטלת את הבריתות הקודמות.

לאחר מאות שנים, ירמיה מתנבא בפרק ל"א פסוקים ל' – ל"ג, שם אלוהים אומר שהוא עתיד לכרות ברית חדשה, לא כברית סיני, כלומר ברית שונה.

הסיבה לכך היא שאנחנו לא הצלחנו לעמוד בתנאי הברית והפרנו את ברית סיני, ולכן אלוהים עתיד לכרות עם ביאת המשיח, את הברית החדשה.

 

מי כתב את הברית החדשה?

ספר הברית החדשה נכתבה במאה הראשונה לספירה במשך כחמישים שנה והיא מורכבת מעשרים ושבע חיבורים אשר נכתבו על-ידי עשרה מתלמידיו של ישוע מנצרת. עד היום נמצאו למעלה מ – 25,000 עותקים של הברית החדשה בשפות היוונית הלטינית, האתיופית, הארמית, קופטית וסורית. רובם נשמרו בשלמותם וחלקם לא. העותקים הללו אינם העותקים המקוריים אשר אבדו והם מתוארכים בין המאה השנייה לספירה ועד למאה החמישה עשר.

 

החלוקה הבסיסית של הספרים

כפי שהתנ"ך מחולק לתורה, נביאים וכתובים, כך הברית החדשה מורכבת מהחלקים הבאים:

ארבעת ספרי הבשורה ומעשי השליחים – הספרים ההיסטוריים.

איגרות שאול השליח.

איגרת כלליות

הההתגלות – הספר שנקרא גם חזון יוחנן אשר מתאר את חזון אחרית הימים, המבוסס גם על נבואות התנ"ך.

 

הבשורות

כאמור החלק הראשון של הברית החדשה הוא ספרי הבשורה, שנקראים גם אוונגליונים. ארבעת הספרים הם:

1. הבשורה על-פי מתי

ספר שכתב מתי, אחד מ-12 השליחים של ישוע, עוד לפני חורבן בית המקדש (שהתרחש בשנת 70 לספירה).  הבשורה על-פי מתי מפרטת את ילדותו של ישוע, הטבלתו על-ידי יוחנן, הדרשה על ההר (הנאום המפורסם ביותר של ישוע) תיאור מעשי הניסים שעשה, משלים שהוא אמר, מותו ותקומתו מן המתים ועוד. דגש חשוב נוסף בספר זה הוא ציטוט נבואות שמופיעות בתנ"ך, וזאת על-מנת להדגיש את הקשר בין התנ"ך לברית החדשה וההמשכיות ביניהן, כשישוע הוא זה שדרכו מתגשמות אותן נבואות מהתנ"ך.

 

2. הבשורה על-פי מרקוס

ספר בן 16 פרקים המתאר את קורות חייו של ישוע החל מההטבלה על-ידי יוחנן ועד עלייתו השמימה לאחר שנצלב. כתיבת ספר זה מיוחסת למרקוס המבשר.

 

3. הבשורה על-פי לוקאס

הספר הארוך מבין ספרי הבשורות. הנותן נקודות מבט נוספת על חייו של ישוע המשיח והאירועים שהתרחשו בארץ ישראל בתקופת השלטון הרומאי בימי בית שני. וכן מסע הייסורים שעבר בדרך לצליבה, התחייה המחודשת לאחר הצליבה ועלייתו הסופית השמימה.

 

4. הבשורה על-פי יוחנן

הספר האחרון בספרי הבשורות הוא הבשורה על-פי יוחנן, שכתיבתו מיוחסת ליוחנן השליח (יוחנן בן זבדי). ספר זה שם דגש רב על ההיבטים התאולוגיים במעשיו של ישוע ובנאומים שנשא, כמו גם תיאור ענייני (כולל חזרה על מרכיבים שמופיעים בשלושת הבשורות הראשונות). הבשורה על-פי יוחנן מציגה את ישוע כ"דבר" - ישות שהייתה קיימת מאז ראשית הבריאה ושלמעשה היא האלוהים שהוגשם בבשר.

 

באופן כללי ישנה בשורה זו שונה משאר ספרי הבשורה. אחד המאפיינים הייחודיים לספר זה הוא דבריו של ישוע על מהותו, כמשיח ישראל והעולם.

 

מה עוד כוללת הברית החדשה?

לאחר החלק הראשון, שהוא כאמור ספרי הבשורות, כוללת הברית החדשה עוד 4 חלקים: מעשי השליחים, איגרות פאולוס, האגרות הנוספות וחזון יוחנן.

* מעשי השליחים - ספר זה מפרט את כל המאמצים שעשו 12 השליחים, תלמידיו של ישוע, להפיץ את תורתו ואת הבשורה החדשה. כדאי לזכור שבראשית הדר הנוצרים נרדפו (ע"י השלטון הרומי) ונדרשה הקרבה של ממש לעסוק בהפצת התורה, ולמעשה חלק מהתלמידים נצלבו גם הם. השליחים היו פטרוס הקדוש (שנתפש כאפיפיור ה-1), אנדראס הקדוש, יעקב הגדול, יעקב הקטן, יוחנן בן זבדי (אחיו של יעקב הגדול), פיליפוס הקדוש, ברתולומאוס, מתאוס (מתי, מי שכתב את הבשורה עפ"י מתי), תומאס הקדוש, שמעון הקנאי ויהודה איש קריות.

* איגרות פאולוס - פאולוס היה שליח נוסף של ישוע, ובהתאם הברית החדשה מציגה 13 אגרות שכתב. דרך אגרות אלה ניתן ללמוד על אורח החיים של הקהילות הנוצריות בראשית הדרך ועל התאולוגיה של הדת החדשה באותם ימים. ישנם חוקרים הטוענים כי לא כל האגרות אכן נכתבו על-ידו של פאולוס.

* איגרות נוספות - אגרות שנכתבו על-ידי אנשים שונים ואשר כוללות מסרים תאולוגיים. דוגמה לכך היא איגרת שנכתבה על-ידי יעקב הצדיק, אחיו של ישוע, ושעוסקת בעוני ועושר, אמונה וחוכמה, פיתוי וניסיון, שיפוט של חבר בקהילה, אזהרות מפני גאוותנות ועוד.

* חזון יוחנן - ספר שכולל חזון אפוקליפטי אודות אחרית הימים.

המחשבות שלך יופיעו תחת השם “אנונימי” אם לא תזין שם