מאמרים

למה יהודים משיחיים ולא נוצרים משיחיים?
לחץ אם אהבת
1505 צפיות

למה יהודים משיחיים ולא נוצרים משיחיים?

יהודים משיחיים מאמינים כי ישוע הוא בנו של אלוהים, כמו גם המשיח, ונוהגים לקרוא בברית החדשה בנוסף על התעמקות בתנ"ך. בהתאם שורר לעתים בלבול ויש המאמינים כי יהודים משיחיים הם בעצם נוצרים. חשוב להבין כי יהודים משיחיים אינם נוצרים, שכן למרות האמונה המשותפת בישוע והאימוץ של הברית החדשה במקביל לתנ"ך, ישנם גם הבדלים מהותיים בינם לבין הנוצרים מכל הזרמים.

 

ההבדלים בין יהודים משיחיים לבין נוצרים

הבדל מהותי אחד בין יהודים משיחיים לבין נוצרים הוא שהיהודים המשיחיים נולדו כיהודים, ובהתאם - עפ"י ההגדרה המופיעה בתנ"ך עצמו - הם נשארים יהודים גם אם הם מאמינים כי ישוע הוא המשיח. בברית החדשה המאמינים הראשונים כונו משיחיים, ומכאן גם המילה היוונית "קריסטצי'אן" שמשמעה "משיחי". גם בקרב הערבים הנוצרים, הם לא אוהבים שמכנים אותם נוצרים כי אם משיחיים.

 

המילה נוצרי, באה משם העיר בה ישוע גדל – נצרת. והמושג נוצרים הודבק כגנאי לכל המאמינים בישוע לאורך השנים.

כידוע במאה הרביעית לספירה האמונה המשיחית התמסדה מאונס, והפכה לדת השולטת על האימפריה הביזנטית/רומית בניצוחו של קונסטנטין.

ישוע מהמשיח עצמו היה יהודי וכך גם כל תלמידיו. המחברים השונים של ספרי הברית החדשה היו יהודים, ובהתאם אמונה בברית החדשה אינה מעלימה את היהדות, כי אם ממשיכה את הקו של היהדות התנ"כית.

 

דרך נוספת להתבונן על הסוגיה היא מבעד לעיני האל: אלוהים אינו ישות שיוצרת דתות כי אם מי שכורת בריתות - תחילה הוא כרת ברית עם נוח, לאחר מכן עם אברהם, ובהמשך עם כל עם ישראל בסיני. כיוון שברית סיני הופרה, ומעולם אף יהודי ואף אדם אחר לא הצליח לקיימה, אלוהים כרת עם בואו של המשיח ברית חדשה, אותה הוא כתב על ליבו של כל המאמין באלוהותו של ישוע המשיח. הברית החדשה נועדה לחבר את בני האדם עם אלוהים, ע"י הכפרה של המשיח על כל החטאים, שכן חטאינו מפרידים אותנו מאלוהים. ישוע בא כדי לקחת על עצמו את החטאים שלנו, למטרה שנוכל להתחבר עם אלוהים חיים, ולדעת אותו. הדתות הן המצאה של בני אדם, וכך גם החוקים והמצוות, אבל אם מתמקדים בבריתות שיוצר אלוהי היהודים, הרי שהיהודים המשיחיים מקיימים את אותן בריתות וראויים להימנות עם היהודים.

 

אילו חגים חוגגים יהודים משיחיים?

עוד הבדל בין יהודים משיחיים לבין נוצרים היא החגים שחוגגים בכל קהילה. אם בקהילות הנוצריות מציינים חגים כמו חג המולד והפסחא, הרי שהיהודים המשיחיים כלל לא חוגגים חגים אלה - אלא מציינים את מרבית החגים היהודיים כולל למשל חנוכה (שלא מוזכר בתנ"ך). גם יום המנוחה של היהודים המשיחיים הינו שבת ולא יום ראשון.

 

המנהגים של הקהילה היהודית משיחית

יהודים משיחיים מאמינים כאמור כי אלוהים כורת בריתות ולא מחוקק חוקים, ובהתאם אינם מאמינים בתורה שבעל פה, או לפחות לא בזו שמאמינים יהודים מזרמים אחרים. בהתאם לא מקיימים היהודים המשיחיים את כל המצוות, ובאופן כללי מעדיפים עיסוק במהות על-פני טקסיות. יחד עם זאת רבים מהיהודים המשיחיים מלים את בניהם הזכרים, ובכל מקרה לא מטבילים אותם - עוד הבחנה מהותית בין היהודים שמאמינים כי ישוע הוא המשיח לבין הנוצרים שמאמינים בכך גם הם. גם סממנים אחרים המזוהים עם הנצרות כמו צלב או תפילה בכנסייה לא מקובלים בקרב הקהילות היהודיות המשיחיות.

 

מהי הברית החדשה בעיני היהדות המשיחית?

כאמור המכנה המשותף העיקרי בין יהודים משיחיים לבין נוצרים הוא האמונה כי ישוע הוא המשיח ובהתאם חשיבותה של הברית החדשה (שמפרטת את חייו של ישוע ואת תפישת עולמו, דרך הדרשות שנשא). כדאי לדעת כי גם בספר התנ"ך מופיע אזכור מובהק לברית החדשה - אחת מנבואותיו של הנביא ירמיהו כוללת את הטקסט הבא: "הנה ימים באים… וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי" (ירמיהו פרק ל"א) - כלומר הבנה כי הברית הישנה לא נשמרה ועל כן נדרשה ברית חדשה.

 

העדויות בתנ"ך לגבי קיומה של הברית החדשה

יהודים משיחיים מדגישים כי ספרי הברית החדשה הם למעשה המשך ישיר של ספרי התנ"ך. בתנ"ך מתוארת הברית הראשונית שכרת אלוהים עם העם היהודי, ברית אשר הופרה ועל כן נוצר צורך בברית חדשה.


ההוכחה הטובה ביותר לכך נמצאת באחת הנבואות המפורסמות של ירמיהו. בפרק ל"א בספר שנקרא על שמו מצהיר הנביא, שהתפרסם בדברי התוכחה שלו ובנבואות החורבן ובמקביל ידע גם לספק נחמה, כי עם ישראל הפר את הברית שנכרתה עם אלוהים בזמן יציאת מצרים. הברית, שהביטוי המוכר ביותר שלה הוא כמובן עשרת הדיברות, הופכת למעשה ללא רלוונטית ועל כן נוצר צורך בחוזה חדש בין העם לבין אלוהים - חוזה שלא יקבל ביטוי מוחשי אלא ישכון בלבבות בני האדם. הציטוט המדויק מספר ירמיהו מתחיל ב"הנה ימים באים נאום ה', וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים".


בהמשך מתוארת ההפרה של הברית וההחלטה כי הברית החדשה תיכתב למעשה על לוח הלב: "אשר המה הפרו את בריתי ואני בעלתי בם נאום ה'. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום ה', נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה".


הסיום של הנבואה מביע תקווה: "והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם". אלוהים, דרך ירמיהו, גם מבהיר כי יסלח לעם ישראל וימחל לו על חטאיו: "נאום ה' כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד".

המחשבות שלך יופיעו תחת השם “אנונימי” אם לא תזין שם