קיום התורה ללא התושב"ע? תגובה לרב יוסי מזרחי!

"הכשל שבעל-פה" של הרב יוסי מזרחי. בהרצאתו של הרב מזרחי, כמו שאר הרבנים, טען כי בלתי אפשרי להבין את התורה שבכתב, ללא תורה שהיא "בעל-פה", אשר רק בסמכותם של הרבנים לפרש. בסרטון זה נחשוף לא רק את הכשל הלוגי בעצם הטענה, אלא גם נעבור על כל הטענות של מזרחי מהרצאתו ונפריך אותן אחת אחת. ונוכיח לכולם מהי הסיבה האמיתית להמצאתם את ההלכה הרבנית "שבעל פה"!

0 אוהבים
1 צפיות
המחשבות שלך יופיעו תחת השם “אנונימי” אם לא תזין שם

תוכניות נוספות