מצוות משה - מדוע ניתנו ומה תפקידן?

לעיתים, לקורא המודרני, מצוות תורת משה עלולות להיתפס כאכזריות, פרימיטיביות ומרושעות. אך כשמבארים אותן בהקשרן ההיסטורי והתרבותי ובפרספקטיבה המקראית-טקסטואלית, התמונה מתהפכת לחלוטין. בסרטון הבא, איתן מוטי ואנסטסיה מציגים את הפרשנות למצוות התורה כפי שהיתה מובנת ליהודים רבים בתקופת בית-שני. רמז - פרספקטיבה שונה לחלוטין מזאת של ההלכה הרבנית של ימנו.

0 אוהבים
2 צפיות
המחשבות שלך יופיעו תחת השם “אנונימי” אם לא תזין שם

תוכניות נוספות