״אלוהים ימחה כל דימעה מעינייך״ | עדותה של רויה מאיראן

רויה נולדה באיראן למשפחה מוסלמית קיצונית וגדלה בסביבה פנאטית, כשהגיע היום היא החליטה לשנות את דרך אמונתה ולבחור באלוהי ישראל ובישוע המשיח וחייה השתנו לנצח.W.png