top of page

אלונה נאומוב | הדרך את סירתי

אני מפליגה הרחק כדי לשכוח את כל הדברים שאף פעם לא אוכל לומר אני מפליגה הרחק עם הסערה מאחורי, אני מחפשת יום בהיר יותר זה תמיד היית אתה, אלוהים זה תמיד היית אתה, מתחילת כל הזמנים זה תמיד היית אתה, אלוהים פה איתי אדון בבקשה הדרך את סירתי אדון בבקשה תהיה הרוח במפרשים ותישא אותי אל חוף מבטחים היכן שכבר לא אפחד אני צועדת על הים אני לא טובעת כי אני יודעת שאתה לידי אני צועדת על הים לא פוחדת מהגלים אני הכי בטוחה שרק אפשר זה תמיד היית אתה, אלוהים זה תמיד היית אתה, מתחילת כל הזמנים זה תמיד היית אתה, אלוהים פה איתי אדון בבקשה הדרך את סירתי אדון בבקשה תהיה הרוח במפרשים ותישא אותי אל חוף מבטחים היכן שכבר לא אפחד ועכשיו אני חופשיה עכשיו אני חופשיה עכשיו אני חופשיהCommentaires


W.png
bottom of page