top of page

אלונה נאומוב | הנני

כל כך הרבה דברים לא הולכים כמתוכנן לפעמים אני עדיין תקועה בעבר וזיכרונות ממלאים את ראשי וגורמים לי לשכוח שיש לך תכנית יש לך קריאה עבור החיים שלי יש לך קריאה אני לא יודעת מה מקדימה יכול להיות שלא אבין אבל מאוחר יותר תראה לי את תכניתך ואתה שומר אותי במסלול אני לא בולמת שום דבר יכול להיות שלא אדע לאן אני הולכת אבל אתה תמיד מראה לי בדיוק את הדברים שאני צריכה לדעת מה שאני אומרת לך הוא "הנני שלחני" רבים הקרואים, מעטים הנבחרים שלח אותי הרחק אל הים וכל הפחדים שממלאים את ראשי נעלמים כשאתה איתי יש לך קריאה עבור החיים שלי יש לך קריאה אני לא יודעת מה מקדימה יכול להיות שלא אבין אבל מאוחר יותר תראה לי את תכניתך ואתה שומר אותי במסלול אני לא בולמת שום דבר יכול להיות שלא אדע לאן אני הולכת אבל אתה תמיד מראה לי בדיוק את הדברים שאני צריכה לדעת מה שאני אומרת לך הוא "הנני שלחני" אני לא יודעת מה מקדימה יכול להיות שלא אבין אבל מאוחר יותר תראה לי את תכניתך ואתה שומר אותי במסלול אני לא בולמת שום דבר יכול להיות שלא אדע לאן אני הולכת אבל אתה תמיד מראה לי בדיוק את הדברים שאני צריכה לדעת מה שאני אומרת לך הוא "הנני שלחני" מה שאני אומרת לך הוא "הנני שלחני"Comments


W.png
bottom of page