top of page

אלונה נאומוב | חסד על חסד

ניסיתי למצוא דרך בהמון, בחשיכה אין שום מקום לברוח אליו אבל אתה הושטת את ידך ושלפת אותי זה הכל היית אתה, אלוהים, הכל אתה נתת לנו עיניים לראות את העולם ועכשיו השמיים מספרים את כבודך וכל יום הוא סיפור חדש כי השמחה מגיעה בבוקר חסד על חסד כן, לא היינו ראויים לכך בבלגן הכי גדול שלנו אין מצב שהיינו יכולים להרוויח את זה חסד על חסד כן, זאת מתנתך עבורנו אני כאן בחיבוקך ובך אבטח ניסיתי לשרוד מבלי אפילו ליהנות מכל מה שיש לי הם אף פעם לא יכלו לספק כמו שאתה יכול, אלוהים, כמוך הבאת לנו חיים בשפע לא רק ששחררת אותי לחופשי אלא גם הבאת לי הרבה מתנות לכן אשיר בשמחה על חסדך, חסד על חסד כן, לא היינו ראויים לכך בבלגן הכי גדול שלנו אין מצב שהיינו יכולים להרוויח את זה חסד על חסד כן, זאת מתנתך עבורנו אני כאן בחיבוקך ובך אבטח חסד על חסד כן, לא היינו ראויים לכך בבלגן הכי גדול שלנו אין מצב שהיינו יכולים להרוויח את זה חסד על חסד כן, זאת מתנתך עבורנו אני כאן בחיבוקך ובך אבטחComments


W.png
bottom of page