top of page

אל מלא רחמים | יושבים על הכתובים

מה פירוש המילה ״רחמים״, כיצד אנחנו מבינים את המשמעות של התכונה הזו, ואיך היא קשורה לאלוהים ולמאמיניו?

יושבים על הכתובים | תוכנית אולפן בה שלושה חברים יהודים-משיחיים דנים על סוגיות שונות בתנ״ך ובברית החדשה.


Comments


W.png
bottom of page