אם אתם יהודים מדוע אתם לא שמים כיפה, או מניחים תפילין וכו'?W.png