top of page

אנדרי לוין | אני רוצה להלל אותך

אני רוצה להלל אותך רוצה לומר שאני אוהב אותך אדון ישוע אני רוצה להודות לך בכל דקה שאני עובר איתך אדון ישוע קח את חיי, קח את כל כולי אחרי כל מה שעשית בשבילי, מה אוכל לומר? רק כמה מילים קדוש ה' צבאות אני נותן לך כבוד קדוש ה' צבאות אני נותן לך כבוד אני רוצה להלל אותך רוצה לומר שאני אוהב אותך אדון ישוע אני רוצה להודות לך אדון על כל דקה שאני עובר איתך אדון ישוע קח את חיי, קח את כל כולי אחרי כל מה שעשית בשבילי, מה עליי לומר? כמה מילים קדוש ה' צבאות אני נותן לך כבוד קדוש ה' צבאות אני נותן לך כבוד קדוש ה' צבאות אני נותן לך כבודComments


W.png
bottom of page