אנדרי לוין | שובה אדוני

שובה אדוני חלצה נפשי הושיעני למען חסדך הקשיבה לקול שועי מלכי ואלוהי כי אליך אתפלל.W.png