top of page

אני רוצה לראות את ישראל פורחת!

חיים ואחיו הקימו פרויקט בצפון הארץ שדומה לקיבוץ ועוזר ליהודים מכל העולם לעשות עלייה לארץ ישראל. חיים עלה לארץ מארה״ב והוא ציוני בנשמה! הוא רוצה לראות את מדינת ישראל פורחת והוא הקדיש את חייו לעניין זה.


Comentarios


W.png
bottom of page