top of page

אשת חיל מי ימצא?

חייה של האישה המאמינה מתקיימים מצד אחד במישור הפיזי והגשמי ומצד שני יש בה עולם מלא במציאות רוחנית. איפה נקודות ההשקה בין העולמות בחייה? וכיצד ניתן לגשר על הפער בין עולם הרוח לעולם החומר בחייה של המאמינה?


Comments


W.png
bottom of page