בואו לאלוהים באמונה

האמונה מגיעה משמיעה של דבר אלוהים. אנחנו יכולים להיות רצויים בעיני אלוהים רק ע״י אמונה. אמונה באדם תאכזב אותנו, אמונה באלוהים לא מאכזבת. אנחנו רוצים לאתגר אתכם היום להאמין, לקרוא בדבר אלוהים ולדרוש אותו באופן אישי.


W.png