top of page

בושה, כבוד, ומה שביניהם | "ושכנתי בתוכך" | סדנה לריפוי נפשי עמוק

הרצאה 1

כאבים, קשיים, בעיות. החיים מלאים בהם. מה אנחנו אמורים לעשות איתם? להתרגל אליהם? להתעלם מקיומם? בדרך כלל אנחנו מוצאים דרכים עוקפות, הסחת דעת שמאפשרת לנו לתפקד ברמה כזאת או אחרת. אבל האם אפשר לחסל את הקשיים האלה אחת ולתמיד?


לפני אלפי שנים אלוהים הוציא את בני עמנו מבית עבדים אל חרות אמיתית. הוא לא רק שחרר אותם מעבודת פרך, אלא חולל בתוכם שינוי עמוק, כך שהזהות שלהם לא תהיה עוד של עבדים אלא של בני חורין, של לוחמים וגיבורי חיל, של כוהנים. השינוי הקיצוני הזה קרה בתוך חודשים ספורים. איך בדיוק?


בסדרת ההרצאות הזאת מסבירה אורנה ששינוי כזה אפשרי גם בחיים האישיים שלנו, בכל אותם תחומים שבהם אנחנו מכורים ומשועבדים לנוגשׂים שמשעבדים אותנו. מדובר במודל ריפוי שמבוסס על כתבי הקודש, ובמיוחד על המשכן שמשה בנה במדבר.


לפרטים נוספים, או לליווי אישי בתהליך היישום, יש לפנות לאימייל: otoomofet@gmail.comתגובות


W.png
bottom of page