top of page

ביאת המשיח

האם המשיח כבר הגיע? מה כתוב בתוך התנ״ך בנושא הזה? יושבים על הכתובים | תוכנית אולפן בה שלושה חברים יהודים-משיחיים דנים על סוגיות שונות במקרא, בתנ״ך ובברית החדשה.



W.png
bottom of page