top of page

בן-האדם | מי הוא המשיח? פרק 6

שם הפרק:

בן-האדם


הקדמה: אשר אינטרטר ובת-אל לאונרד בתוכנית ״מי הוא המשיח?״ דנים בעניין דמות אחת המופיעה בקביעות לכל אורך הסיפור המקראי. לפעמים הדמות הזו מכונה מלאך ה׳, לעיתים אלוהים ובפעמים אחרות בתיאור ״בן-אדם״. מי הוא אותו האחד שמופיע כדמות הזו? מי הוא המשיח?


תיאור פרק:

לאורך המקרא ראינו כמה דוגמאות בהן אלוהים מגלה את עצמו לבני האדם בדמות בן-אדם, הפעם נלמד על הופעתה של הדמות בספר דניאל. מדוע בוחר האלוהים להתגלות בצורה זו, ומה הקשר בין דמות בן-האדם לדמות המשיח לו אנו מייחלים כעם על סמך הבטחות המקרא?


Comments


W.png
bottom of page