top of page

בריתות אלוהים במקרא | הרצאה מאת ראובן דורון

המומחים והחוקרים טוענים שיש בכתובים עד 12 בריתות שכרת אלוהים עם בני האדם. בהרצאה זו נלמד על חמש בריתות עיקריות ועל משמעותן. 0:00 הקדמה 01:56 ברית הקשת (ברית נוח) - הברית שנכרתה לאחר המבול בין ה' ובין נח. 10:59 ברית בין הבתרים - במעמד זה, ה' התגלה אל אברהם וכרת עמו ברית. 27:40 מעמד הר סיני - הברית שכרת אלוהים עם עם ישראל דרך משה. 36:17 ברית דוד - אלוהים כורת עם דוד ברית ומבטיח לו זרע מלוכה לעולם. 45:06 הברית החדשה - ירמיהו הנביא מנבא על ברית חדשה שעתידה להיכרת בין עם ישראל לאלוהים. ברית שונה מברית משה. בואו לראות.


Comments


W.png
bottom of page