top of page

גג העולם, הכשת נחש, וחזרה בתשובה

כזמרת צעירה בתחילת מסע ההצלחה שלה, הספיקה בירגיטה לטעום מנה גדושה של כל מה שיש לעולם התהילה להציע עבורה. בסוף שבוע אחד של קמפינג בצפון, הכיש אותה נחש. בירגיטה מתארת את טעם הארס שהרגישה בגופה כטעם מר שהגיע עד לשפתיים שלה, ותחושת בדידות עמוקה וריחוק מאלוהים שבו האמינה. בירגיטה מחליטה לשוב לזרועות האל ולחפש משמעות בשימוש בכישרון שניתן לה.W.png
bottom of page