top of page

גמילה מסמים בעזרת אלוהים

צבי רנדלמן עזב באמצע את לימודי דוקטורט הביו-כימיה שלו כדי לפתוח בירושלים מכון גמילה ושיקום לנרקומנים. צבי הרגיש קריאה מאלוהים לעזור לחלשים והנזקקים והקדיש את חייו למטרה נעלה זו. היום צבי יוזם ומקים פרויקטים נוספים המתמקדים בעזרה לזולת ולאוכלוסיות החלשות וכעת הוא עסוק בהקמת דיור מוגן לגיל הזהב.


W.png
bottom of page