top of page

האיש במעשה המרכבה | מי הוא המשיח? פרק 4

שם הפרק:

האיש במעשה המרכבה


הקדמה: אשר אינטרטר ובת-אל לאונרד בתוכנית ״מי הוא המשיח?״ דנים בעניין דמות אחת המופיעה בקביעות לכל אורך הסיפור המקראי. לפעמים הדמות הזו מכונה מלאך ה׳, לעיתים אלוהים ובפעמים אחרות בתיאור ״בן-אדם״. מי הוא אותו האחד שמופיע כדמות הזו? מי הוא המשיח?


תיאור פרק:

בסיפור המרכבה שבספר יחזקאל, רואה הנביא חזון ובו מופיעה דמות מעניינת והיא ״כמראה אדם״, בפרק זה נדבר על התגלות יחזקאל ועל הדמות המופיעה בה. האם ייתכן כי אלוהים בכבודו ובעצמו יופיע מול בני האדם בדמות בן אדם?


Comentários


W.png
bottom of page