top of page

האם אלוהים שמאלני או ימני? | יושבים על הכתובים

בפרק זה של "יושבים על הכתובים" נדון בשאלה הבסיסית "האם אלוהים שמאלני או ימני?" ובנושאים נוספים הקשורים לכך כגון ״זכות הבחירה״ ו״מהו שילטון״ ואיך כל אלה קשורים לאמונה.


יושבים על הכתובים | תוכנית אולפן בה שלושה חברים יהודים-משיחיים דנים על סוגיות שונות בתנ״ך ובברית החדשה.


Comentarios


W.png
bottom of page