top of page

האם אני מוצלח/ת? | מלב אל לב

בתוכנית ״מלב אל לב״ ניגע בנושאים יום-יומיים הנוגעים לכל אחד ואחת מאיתנו. בפרק זה מארחת ויקטוריה טרובק את שני בן-ארי כדי לדבר על הנושא: הצלחה. האם אפשר להגדיר הצלחה?, מהי הצלחה בעיניי אלוהים? ועוד…


W.png
bottom of page