top of page

האם דת ואמונה הם אותו הדבר?

בפרק זה אנחנו מבקשים לעשות סדר ולהבדיל בין המונח ״דת״ לבין המונח ״אמונה״. האם היהודים-המשיחיים מחשיבים את עצמם לדתיים או למאמינים?


יושבים על הכתובים | תוכנית אולפן בה שלושה חברים יהודים-משיחיים דנים על סוגיות שונות בתנ״ך ובברית החדשה.


Comments


W.png
bottom of page