top of page

האם האדם צריך מתווך לאלוהים?

האם כדי להתחבר לאלוהים אנחנו צריכים מתווך? האם כיהודים יש לנו קשר ישיר לאלוהים? מה כתוב בתנ״ך בנושא הזה?W.png
bottom of page