האם יהודים משיחיים שומרים שבת?

המון פעמים בזמן שהיהודים המשיחיים מספרים על אמונתם לחבריהם, השאלה הראשונה שצצה היא ״היא אתם שומרים שבת?״. בפרק זה ננסה לענות על השאלה בפירוט וברגישות.W.png