top of page

האם יהודים משיחיים שומרים שבת?

המון פעמים בזמן שהיהודים המשיחיים מספרים על אמונתם לחבריהם, השאלה הראשונה שצצה היא ״היא אתם שומרים שבת?״. בפרק זה ננסה לענות על השאלה בפירוט וברגישות.コメント


W.png
bottom of page