top of page

האמונה בישוע הניעה אותי לעזור לנשים במצוקה

לאחר שראתה שינוי אדיר בחייו של אחיה בעקבות אמונתו בישוע החליטה ענת ברנר לבדוק את העניין בעצמה, האמונה שלה בישוע עזרה לה למצוא את כל מה שחיפשה במשך שנים במגוון אמונות שונות. כיום ענת מקדישה את חייה לארגון שהקימה יחד עם בעלה. הארגון שהקימו עוסק בשי נושאים עיקריים: האחת הוא הגנת העובר והאישה והשני הוא סיוע לנשים ממעגל הזנות, הסמים ודיירות רחוב בתל אביב.


Comments


W.png
bottom of page