top of page

הברית החדשה ״כשרה״ לקריאה?

זוג צעיר התבקש ע״י חכמי הדת לבחון את הכתוב בספר הברית החדשה בכדי לנסות ולהבין האם הספר כשר לקריאה.


W.png
bottom of page