top of page

הברית החדשה ״כשרה״ לקריאה?

זוג צעיר התבקש ע״י חכמי הדת לבחון את הכתוב בספר הברית החדשה בכדי לנסות ולהבין האם הספר כשר לקריאה.


Comments


W.png
bottom of page