top of page

הגנה אלוהית: תן לאלוהים להילחם עבורך (שמות י"ד:14)


גלו את המשמעות העמוקה של שמות י"ד:14: 'ה' ילחם בשבילך; אתה רק צריך להחריש׳. בסרטון מאיר עיניים זה, נחקור את הרעיון העוצמתי של הגנה אלוהית וכיצד אמונה בהדרכתו של אלוהים יכולה להביא שלום בזמן אתגרים.

Comments


W.png
bottom of page