top of page

״הייתי מוסלמית קיצונית״ | עדותה של היידה מאיראן

לפני שהגיעה לאמונה בישוע כמשיח, היידה מתארת את עצמה כמי שחייתה כמוסלמית קיצונית מאוד שהתהלכה על-פי השריעה בצורה רצינית של תפילות וצומות והשתתפה בכל הטקסים הרוחניים של האסלאם כמוסלמית שיעית אדוקה.

אתם מוזמים לשמוע כיצד אלוהי ישראל שינה את ליבה לאהוב את המשיח ישוע ואת התנ״ך והפך אותה מאשת דת לאשת אמונה אמיתית.
Comments


W.png
bottom of page