top of page

המפגש בסנה הבוער | מי הוא המשיח? פרק 3

שם הפרק:

המפגש בסנה הבוער


הקדמה: אשר אינטרטר ובת-אל לאונרד בתוכנית ״מי הוא המשיח?״ דנים בעניין דמות אחת המופיעה בקביעות לכל אורך הסיפור המקראי. לפעמים הדמות הזו מכונה מלאך ה׳, לעיתים אלוהים ובפעמים אחרות בתיאור ״בן-אדם״. מי הוא אותו האחד שמופיע כדמות הזו? מי הוא המשיח?


תיאור פרק:

בפרק זה נדבר על המפגש בין משה רבינו לבין אלוהים ונלמד על צורת ההתגלות בה בחר האלוהים להופיע בפני משה במדבר.


Comments


W.png
bottom of page