top of page

התפילה היא מזון לנשמה


התפילה היא חלק חשוב מהחיים של כל אדם מאמין. היא דרך לבטא את אהבתנו לאלוהים, את התודה על כל הטוב שהוא עושה עבורנו, ואת בקשותינו אליו.

במיוחד בימים קשים, התפילה היא קריטית. היא עוזרת לנו להרגיש את נוכחותו של אלוהים, לתת לו את הצרות שלנו, ולהאמין שהוא יעזור לנו.

בפרק זה, נלמד על חשיבותה של התפילה, ונתמקד בתפילה של דניאל, פרק 9.

Comments


W.png
bottom of page