top of page

חיפוש רוחני, גירוש שדים והחיים שמעבר לעולם החומר

השאלה האם קיים משהו מעבר לעולם החומר מעסיקה רבים מבני האדם.

בפרק זה של התוכנית ״מלב אל לב״ נדבר על החיפוש הרוחני, על החיים שמעבר לעולם הפיזי ועל הצורך שלנו ברוחנית.

מלב אל לב | עם ויקטוריה טרובק


Comments


W.png
bottom of page