top of page

חיפשתי את אלוהים ומצאתי!

הבורא הנפלא שלנו ברא את הכל בדיבור. על פי ספר ירמיה בפרק לא׳ אלוהים מבטיח לכרות עם עם ישראל ברית חדשה שבעזרתה ניצור קשר ישיר איתו. חיפשתי את אלוהים, הייתי צמאה - ומצאתי!Comments


W.png
bottom of page