top of page

יהדות וישוע (ישו) | ד״ר גרשון נראל, היסטוריון


ד״ר גרשון נראל ההיסטוריון חקר את תופעת היהודים המאמינים בישוע (ישו), את עבודת המחקר שלו חיבר באוניברסיטה העברית בירושלים.

מצ״ב סדר השאלות לפי הופעתן בסרטון: 

00:00 היכרות עם ההיסטוריון ד״ר גרשון נראל

01:13 מדוע בחרת לחקור את נושא היהודים-המשיחיים?

04:06 האם אתה יהודי-משיחי?

04:54 האם יש קשר בין היהדות לישוע?

09:42 ישו או ישוע?

13:52 מי זה ישו?

16:06 מה תפקידו של המשיח?

20:43 מה משמעות המונח ״משיח״?

22:39 מי כתב את הברית החדשה?

25:41 טבילה זה מנהג יהודי?

31:57 ישו (ישוע) יסד את הנצרות?

35:50 יהודי שמאמין בישוע - נשאר יהודי?

40:28 כיצד אפשר לזהות את המשיח?

41:41 ישוע (ישו) הוא אלוהים?

42:46 אני רוצה להאמין בישוע, מה לעשות?

Comments


W.png
bottom of page