top of page

יהודי שמאמין בישוע נשאר יהודי?


בסרטון קצר זה יענה ההיסטוריון ד״ר גרשון נראל על השאלות הבאות: כל העולם היהודי מצפה למשיח, האם יהודי שמאמין שישוע הוא המשיח, נשאר יהודי? 

W.png
bottom of page