top of page

יחזקאל ל״ו מצביע על הברית החדשה?

בפרק זה של התוכנית ״יושבים על הכתובים״ נדון במספר פסוקים מתוך התנ״ך, בספר יחזקאל פרק ל״ו. הפסוקים מתארים ברית חדשה בין אלוהים לעם ישראל, ברית עם תנאים שונים מברית הר סיני שבה מבטיח אלוהים לטהר את בני ישראל מכל טומאותיהם ולתת להם לב חדש. לא מאמינים? בואו לראות!


Commentaires


W.png
bottom of page