top of page

למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? | רצון חופשי והדרכה אלוהית


בפרק זה של ״רגע קטן של אמת - עם דליה דרעי״ נחקור את השאלות העמוקות של הקיום האנושי: משמעות הרצון החופשי, קיומם של טוב ורע ותפקיד ההדרכה האלוהית. נקרא טקסטים עתיקים מן התנ״ך ונסתכל על נקודות מבט פילוסופיות כדי לקבל תובנות לגבי בחירות החיים והחתירה של האדם למטרה ומשמעות נעלים יותר.

Comments


W.png
bottom of page