top of page

למה יש כל כך הרבה רוע בעולם?


מדוע כל כך הרבה רוע קיים בעולם? איפה אלוהים בתוך כל זה? האם אלוהים אחראי לשואה? נצלול לעומקן של שאלות אלו כאשר נחקור את העולם מנקודת מבט אלוהית. הצטרפו אל דליה דרעי, מרצה לתנ״ך בתוכנית ״רגע קטן של אמת״ כשהיא משתדלת לפענח את מסתורי הקיום ומבקשת להבין את המורכבות של העולם דרך עיניו של אלוהים. בסרטון מעורר מחשבה זה, דליה מתייחסת לשאלות הנפוצות שעולות, ומטילות ספק בטיב מעורבותו של אלוהים בנוכחות הסבל והרוע. דליה מתעמקת בכתבי הקודש העתיקים וחוקרת את האיזון המורכב של היקום. האם יש אינטליגנציה גדולה יותר שמנחה את קיומנו, או שמורכבות החיים פשוט מקרית?


רגע קטן של אמת | עם דליה דרעי

Comentários


W.png
bottom of page