top of page

למה תמיד רודפים את היהודים?


למה אנחנו היהודים תמיד נרדפים? מה זאת אומרת להיות ״עם נבחר״? מה אומרים על זה הכתובים?

ננסה לחקור ולענות על השאלה העמוקה ״למה הקהילה היהודית עברה רדיפות לאורך ההיסטוריה?״. נחקור גם את המושג "עם נבחר" ונבחן את נקודת המבט האלוהית כפי שמתשקפת מבין כתבי הקודש. נגלה תובנות מהטקסטים העתיקים וננסה להבין את הקשר המורכב בין האנושות לבין האל. הצטרפו אל דליה דרעי במסע להבנת המהות של היותנו עם נבחר ולחיזוק יציבות האהבה הקשר שלנו עם אהבתו של אלוהים.


רגע קטן של אמת | עם דליה דרעי

コメント


W.png
bottom of page