top of page

לתת את הנשמה ואת הלב | יושבים על הכתובים

בפרק זה נדון בנושא הנתינה וההתנדבות.

האם על המאמין באלוהים להתנדב והאם גם נתינה שמגיעה מתוך דתיות נחשבת בעיניי אלוהים?


יושבים על הכתובים | תוכנית אולפן בה שלושה חברים יהודים-משיחיים דנים על סוגיות שונות בתנ״ך ובברית החדשה.


Comentarios


W.png
bottom of page