מדוע אתם מייחסים את ישעיה נ"ג למשיח, הרי הפרק מתייחס כאן לישראל.W.png