top of page

מדוע זעק ישוע: "אלי, אלי, למה עזבתני?״

הצטרפו אלינו לחקירה מעמיקה ומרתקת של זעקתו המרגשת של ישוע, "אלי, אלי, למה עזבתני?" ופתרון משמעותה. בפרק מרתק זה של ״יושבים על הכתובים״, נעסוק בעומק ההצהרה העוצמתית הזו, המופיעה גם בברית החדשה וגם בספר תהילים, ובהשפעתה הנמשכת על הבנתנו של ישוע כקורבן. גלו מדוע ישוע, ברגעים הכי קשים שלו, שאל למה אלוהים עזב אותו. הצטרפו אלינו כשנחקור את הקשר העמוק בין החטא, ההיפרדות מאלוהים והמטרה הסופית של ישוע במילוי הפער הזה. גלו את הערך העמוק שבזעקה זו והדבר משפיע עלינו בחיינו היומיום.


Comments


W.png
bottom of page