מהו ספר הברית החדשה?

בפרק זה אנחנו ננסה להסביר מה זה ספר הברית החדשה? מה חשוב בו? מה כתוב בו? מי כתב אותו? האם וכיצד אפשר לחבר את ספר הברית החדשה לתנ״ך?W.png