top of page

מהו שמו של המשיח? - ישו? יהושוע? ישוע?

ישוע - השם הנעלה על כל שם: מידע מעניין מהתנ"ך

בפרק זה של "יושבים על הכתובים" אנחנו עוסקים בנושא השם "ישוע", שהוא שם מוכר מן התנ"ך. נדבר על חשיבות השם הזה ונדבר גם על המלחמה סביב השם והבלבול שקיים בנושא. נלמד לגבי הופעת השם "ישוע" בתנ״ך ונבין את ההקשר ההיסטורי המעניין. הצטרפו אלינו לדיון המרתק בעולם התנ"ך והמקורות היהודיים.


Comments


W.png
bottom of page