top of page

מהי אמת? | יושבים על הכתובים

פירוש המונח ״אמת״ על פי מילון אוקספורד: דבר נכון ונאמן, דבר שיש לתת בו אמון, ההיפך משקר.

בפרק זה נדון במונח ״אמת״ ונענה על שאלה שחוזרת על עצמה בתגובות בערוץ שלנו: ״איך אתם כיהודים משיחיים יודעים שהאמת אצלכם?״

האם האמת היא אבסולוטית או שהיא נמצאת בעיני המתבונן? האם ישוע הוא אכן הדרך האמת והחיים?


יושבים על הכתובים | תוכנית אולפן בה שלושה חברים יהודים-משיחיים דנים על סוגיות שונות בתנ״ך ובברית החדשה.


Comments


W.png
bottom of page