top of page

מה תפקידו של המשיח?


בסרטון זה נדון בשאלות העמוקות: מה זה משיח, ומה תפקידו של המשיח? האם הוא כאן כדי להציל אותנו ולהושיענו? להושיענו ממה?האם אנחנו בכלל צריכים ישועה? ואם כן, מה נצטרך לעשות כדי להתקרב אל אלוהים דרך המשיח? נבין את החשיבות שבדרך החופשית שאלוהים נתן לנו ואיך אנחנו יכולים לחוות את האור האלוהי. ניגע במשמעות של החטא ואיך ניתנה לנו דרך להתנקות ממנו כדי להתקרב לאלוהים.

רגע קטן של אמת | עם דליה דרעי

Comments


W.png
bottom of page