top of page

מוסלמי לשעבר שהעז להטיל ספק ולפגוש את אלוהי ישראל


האם אדם רגיל כמו משה יכול היה לפגוש את אלוהים באמת? בסרטון המרתק הזה, תחשפו אל המסע הרוחני של מוסלמי לשעבר שהעז להטיל ספק, וסלל את הדרך למפגש ששינה את לבו. גלו את הרצון הבוער לפגוש את המשיח היהודי, בדומה לסנה הבוער שפגש משה בהר סיני. החשפו אל מעמקי האמונה והאהבה, והצטרפו אלינו לחקר נפש האדם ואמונתו.

Comments


W.png
bottom of page