top of page

מותר ליהודים לקרוא בברית החדשה?

מפגש מקרי בבית קפה מביא בחור צעיר לגלות עובדות מעניינות לגבי ספר הברית החדשה ולגבי האנשים שקוראים בו.


W.png
bottom of page